Ne į temą

Atsakyti Sekti temą
Galim diskutuoti apie religijų panašumus, skirtumus ir t.t. bei pan.
F.Nyčė "Jis man nepatinka." - "Kodėl?" - "Aš iki jo nepriaugau." - Ar bent vienas žmogus kada nors taip atsakė?
Citavimas
0
Magpie Rašė:

Galim diskutuoti apie religijų panašumus, skirtumus ir t.t. bei pan.


nu aciu zmogau kad sukurej 😂 😂 😂
Citavimas
0
iewa_piewa Rašė:

Galim diskutuoti apie religijų panašumus, skirtumus ir t.t. bei pan.


nu aciu zmogau kad sukurej 😂 😂 😂

Prašom, nes ten buvo forumo narių tema ar kažkas panašiai 😂 gali dabar pareikšti savo nuomonę apie musulmonus ar kitą religiją 😄
F.Nyčė "Jis man nepatinka." - "Kodėl?" - "Aš iki jo nepriaugau." - Ar bent vienas žmogus kada nors taip atsakė?
Citavimas
0
Religiniu požiūriu Islamas ir Judaizmas yra pačios aršiausios religijos. Bet čia dar tam tikros jos atšakos. Dar įdomus aspektas, kad pagal Judaizmą Krikščionybė laikoma sekta. O Islamas pripažįsta Jėzų Kristų kaip vieną iš pranašų.
F.Nyčė "Jis man nepatinka." - "Kodėl?" - "Aš iki jo nepriaugau." - Ar bent vienas žmogus kada nors taip atsakė?
Citavimas
0
Skajceu toke knyga - TIK SU DUKRA.ten lb puikej atspindimos wisos islamo tikejimo blogybes.patarceu ir jum paskajtyt 😉 tik neatsimenu kas autorius....beje istorija tikra, wienos amerikietes moters ir jos dukros kajp turejo ji wyra iranieti kuris ikalino ja ir dukra irane, nelejdo gryzti i amerika namo.


ir iswis nesuprantu kajp jie gali sau lejsti zudyti tipo wardan alacho wardan mahometo wardan islamo... 😲
Citavimas
0
O del ko krikshchionys zudo ? 😉 zudo visi tik vieni turi del ko atsimazint ...
Isn't it funny? You hear a phone ring and it could be anybody. But ringing phone has to be answered, doesn't it?
Citavimas
0
Futbolas vienintele religija
Citavimas
0
iewa_piewa Rašė:

ir iswis nesuprantu kajp jie gali sau lejsti zudyti tipo wardan alacho wardan mahometo wardan islamo... 😲


O kaip krikščionys žudė (ir tebežudo, pvz. Šiaurės Airijoje) dėl Kristaus? 🙄
648 games. 211 goals. 11 major trophies. One Frankie Lampard.
Citavimas
0
Samir Rašė:

ir iswis nesuprantu kajp jie gali sau lejsti zudyti tipo wardan alacho wardan mahometo wardan islamo... 😲


O kaip krikščionys žudė (ir tebežudo, pvz. Šiaurės Airijoje) dėl Kristaus? 🙄
taj ka as zinau jie psichaj yra.as nesuprantu kajp diewo wardu gali zudyti iswis!ir neswarbu kurioj religijoj.
Citavimas
0
Religija + futbolas...

Nors man šičia sąlyčio taškų konkrečiai su futbolu ir mažoka, visgi siūlau 1978-ųjų Joseph Ratzinger (Benediktas XVI) pamąstymus "Futbolas yra daugiau".

„Futbolas yra daugiau“

Joseph Ratzinger

Šiomis 1978-ųjų birželio dienomis užmetę akį į laikraščius arba į radijo ir televizijos programas, kone iškart galime konstatuoti, kad esama dominuojančios temos – tai pasaulio futbolo čempionatas. 1970-ųjų čempionate – padedant televizijai – dalyvavo septyni šimtai milijonų žmonių; šiuokart jų bus tikrai dar daugiau. Futbolas tapo globaliu įvykiu, kuris, įveikdamas bet kokias sienas, Visame mūsų žemės rutulyje suvienija žmones, užkrėsdamas juos ta pačia dvasios būsena, vienodomis viltimis, baimėmis, aistromis ir džiaugsmais. Vargu ar kuris nors kitas įvykis pasaulyje gali pasiekti panašaus masto poveikį. Tai rodo, kad čia turėtų būti užkabinti pirmapradiški žmogiški dalykai, ir kyla klausimas, kur glūdi šio žaidimo jėgos pagrindas? Pesimistas atsakytų, esą tai tas pats, kaip senovės Romoje, - masių šūkis skelbia: panem et circenses. O juk iš duonos ir žaidimų sudarytas tik jokių aukštesnių tikslų nebežinančios, dekadentiškos visuomenės gyvenimas. Tačiau net jei ir priimtume šį atsakymą, jo anaiptol nepakaktų. Reikėtų darsyk paklausti: kuo gi patraukia šis žaidimas, kurs yra toks pat svarbus kaip ir duona? Galėtume atsakyti vėl atsigręžę į senąją Romą, kurios šaukimasis „duonos ir žaidimų“ iš tikrųjų teišreiškęs troškimą gyventi rojuje,- sotaus gyvenimo be rūpesčių, pilnatviškai laisvo gyvenimo troškimą. Mat „žaidimas“ galiausiai ir reiškia visiškai laisvą vyksmą, be jokio tikslo ir reikalo, bet vis dėlto įtempiantį ir išsunkiantį visas žmogaus jėgas.

Šia prasme žaidimas būtų tarsi mėginimas sugrįžti į rojų: pasitraukimas iš pavergiančios kasdienybės tikrovės ir kasdienio gyvenimo rūpesčių į laisvą rimtį to, kas neprivalo būti ir todėl yra gražu. Todėl tam tikra prasme žaidimas peržengia kasdienį gyvenimą; tačiau visų pirma, ypač vaiko atveju, jis pasižymi kitkuo: žaidimas yra įpratimas gyventi. Jis simbolizuoja patį gyvenimą ir, galima sakyti, užbėga jam už akių laisvai jį komponuodamas. Man regis, futbolas labiausiai ir patraukia tuo, kad ypač įtikinamai sujungia šiuos du aspektus. Iš pradžių jis priverčia žmogų save patį taip pajungti disciplinai, idant per treniruotes įstengtų suvaldyti save, per suvaldymą – įgytų pranašumą, o per pranašumą – laisvę. Tačiau po to jis daugiausiai moko žmogų disciplinuoto buvimo vienų su kitais; kaip komandinis žaidimas jis priverčia savastį įjungti į visumos tvarką. Jis suvienija per bendrą tikslą: kiekvieno paskira sėkmė ir nesėkmė glūdi visumos sėkmėje ar nesekmėje. Ir galiausiai futbolas moko garbingos kovos vienų prieš kitus, kai bendros taisyklės, kurioms paklūstama, lieka varžovus jungiančiu ir vienijančiu dalyku, o ir žaidybiškumo laisvė, jei ją teisingai suvokiame, žaidimo vienų prieš kitus tikrovę vėl perkeičia į užbaigto žaidimo laisvę. Žiūrėdami žmonės identifikuojasi su žaidimu ir žaidėjais, ir šitaip patys dalyvauja buvime vienų su kitais ir vienų prieš kitus, žaidimo tikrovėje ir jo laisvėje. Žaidėjai tampa jų pačių gyvenimo simboliu, ir tai turi grįžtamąjį poveikį. Jie žino, kad žmonės juose atranda savo pačių atvaizdą ir patvirtinimą.

Žinoma, visa tai gali sugadinti verslo dvasia, kuri futbolo visumą pajungia nykiai pinigo tikrovei, ir iškreipia žaidimą, paversdama jį industrija, kuri sukuria bauginamo dydžio regimybės pasaulį. Tačiau ir toks pasaulis negalėtų egzistuoti, jei nebūtų pozityvaus žaidimą grindžiančio pagrindo: pratinimosi gyventi ir gyvenimo peržengimo prarastojo rojaus link. Abiem atvejais susiduriame su laisvės disciplinos paieškomis,- prisiimant taisykles pratinamasi būti vieni su kitais, vieni prieš[ais] kitus ir sugyventi su savimi pačiais. Jei mes šitai apmąstytume, galbūt galėtume iš žaidimo naujai išmokti gyventi. Juk žaidime atsiskleidžia pamatinis dalykas: žmogus gyvas ne viena duona, ir duonos pasaulis iš tikrųjų tėra pirmas laiptelis kopiant į tikrą žmogiškumą, į laisvės pasaulį. O laisvė juk gyvena dėka taisyklės, disciplinos, kuri išmoko buvimo vienų su kitais ir tikro buvimo vienų prieš[ais] kitus, išmoko nepriklausyti nuo išorinės sėkmės bei savivalės ir šitaip tapti tikrai laisvam. Žaisti gyvenimą: jei mes žvelgtume giliau, tai futbolo aistrų pasaulio fenomenas galėtų mums suteikti šį tą daugiau nei vien pramogą.Tekstas skelbtas "Naujasis Židinys-Aidai" 2006/6-7. Dar daugiau "krikščioniškų pamąstymų ir fenomenologinių impresijų apie žaidimų karalių - futbolą" galima rasti Bažnyčia su kamuoliu. Gaila, jog viskas vokiečių kalba. Gal sukels kokių minčių. Malonaus skaitymo. 😉
Citavimas
0
iewa_piewa Rašė:

ir iswis nesuprantu kajp jie gali sau lejsti zudyti tipo wardan alacho wardan mahometo wardan islamo... 😲


O kaip krikščionys žudė (ir tebežudo, pvz. Šiaurės Airijoje) dėl Kristaus? 🙄
taj ka as zinau jie psichaj yra.as nesuprantu kajp diewo wardu gali zudyti iswis!ir neswarbu kurioj religijoj.

Uztenka prisiminti Kryziaus zygius, net Airijos nereikia...
B.A.R.C.A = Batimos Al Real Cada Año!
Citavimas
0
O aplamaj kas nors is jusu tikit i diewa koki nors? 😁
ir ar i baznyce ejnat?religines swentes swencet ir pan.?
Citavimas
0
iewa_piewa Rašė:

o aplamaj kas nors is jusu tikit i diewa koki nors? 😁


As tikiu i Dieva 🙄
embeded-image
Citavimas
0
iewa_piewa Rašė:

o aplamaj kas nors is jusu tikit i diewa koki nors? 😁


Pernelyg filosofinis klausimas, kad į jį būtų galima atsakyti 'taip' arba 'ne' 😉
648 games. 211 goals. 11 major trophies. One Frankie Lampard.
Citavimas
0
Samir Rašė:

o aplamaj kas nors is jusu tikit i diewa koki nors? 😁


Pernelyg filosofinis klausimas, kad į jį būtų galima atsakyti 'taip' arba 'ne' 😉
o taj kajp atsakytum? 😁
Citavimas
0
Kazhkuo reikia tiketi 😉
Isn't it funny? You hear a phone ring and it could be anybody. But ringing phone has to be answered, doesn't it?
Citavimas
0
iewa_piewa Rašė:

o taj kajp atsakytum? 😁


Teisybę sakant - niekaip, nes Dievą kiekvienas supranta savaip. Jeigu jį reiktų suprasti taip, kaip parašyta Biblijoje, tada sakyčiau netikiu, bet tikrai nemanau, kad tai turi būti vienintelis Dievo apibūdinimas.
648 games. 211 goals. 11 major trophies. One Frankie Lampard.
Citavimas
0
Aš tikiu į žmogų, ir nieką daugiau 😁
Citavimas
0
Man religija yra ne tiek tikejimo dalykas o socialines grupes... identiteta suformuojantis veixnys. As - Romos katalikas tad esu ju religijos terpeje susikurusios kulturos atstovas. Visi kiti kurie ispazysta kitas religijas bei priprate prie kitokiu tradiciju man yra daugiau ar maziau svetimi.
eNjoy Rašė:

Aš tikiu į žmogų, ir nieką daugiau 😁

🙄
embeded-image
Citavimas
0
Netikiu. Jeigu tikeciau jausciausi mulkindamas pats save. Tiketi i dieva tai tas pats kas nesidomet pasaulio atsiradimu ir pan. klausimais, o tiketi stebuklais.
Citavimas
0