Ar "Barcelona" ekipai reikėtų įsigyti Neymarą?
  • Taip, jis sustiprintų komandą
  • Ne, katalonų sudėtis ir taip pajėgi
  • Neturiu nuomonės

Visos apklausos

EUROFOOTBALL.LT PRIVATUMO POLITIKA


Eurofootball.lt 2015-07-29 10:12:34

EUROFOOTBALL.LT PRIVATUMO POLITIKA
2015 09 28

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
EUROFOOTBALL.LT šia Privatumo politika informuoja, kaip renka, naudoja ir atskleidžia (teikia) informaciją, gautą iš Jūsų ir apie Jus.
Ši privatumo politika taikoma informacijai, kurią renkame iš visų šaltinių, taip pat susijusių su mūsų interneto svetaine, mobiliąja svetaine, taikomomis programomis, elektroniniais naujienlaiškiais bei valdikliais (kartu – EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamos paslaugos), turinčiais nuorodą į šią privatumo politiką. 
Šioje politikoje paaiškinama, kaip EUROFOOTBALL.LT renka ir naudoja Jūsų asmeninę informaciją. Joje taip pat apibūdinama EUROFOOTBALL.LT praktika tvarkant kitą informaciją (pomėgius, demografinius duomenis ir paslaugų naudojimą), surinktą iš EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų arba iš trečiųjų šalių, jei tokia informacija yra susijusi su konkrečiu įrenginiu, vartotoju arba vartotojo paskyra.
Privatumo politikoje nurodytais tikslais mes galime dalintis informacija su EUROFOOTBALL.LT susijusiais tinklapiais ir partneriais.
Naudodamiesi EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamomis paslaugomis arba teikdami mums savo asmeninę informaciją, jūs sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis ir sąlygomis.
EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamos paslaugos – tai bendrajai auditorijai skirtų svetainių tinklas; jos neskirtos vaikams, ir sąmoningai asmeninė informacija iš jaunesnių kaip 18 metų asmenų nerenkama.
2. RENKAMA INFORMACIJA
EUROFOOTBALL.LT ir mūsų paslaugų teikėjai gali iš Jūsų ir apie Jus rinkti tokią informaciją:
Asmeninę informaciją, t. y. informaciją, kuri padeda identifikuoti Jus kaip asmenį, pvz., vardas, pavardė, pašto adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, profilio nuotrauka arba socialinės žiniasklaidos paskyros identifikacijos numeris.
Asmeninę informaciją su Jūsų sutikimu renkame, pavyzdžiui, Jums registruojantis arba užsisakant tam tikrus produktus arba paslaugas, dalyvaujant konkurse ar žaidime, apklausoje, lankantis mūsų EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainėje, naudojant interaktyvias funkcijas (pvz., „Share“).
Asmeninę informaciją apie Jus taip pat galime gauti iš trečiųjų šalių, pvz., socialinės žiniasklaidos priemonių, turimų komercinių šaltinių, verslo partnerių, ir, jei Jums taikytina, iš prenumeratos paslaugas jums teikiančio trečiosios šalies paslaugų teikėjo. Iš trečiųjų šalių mūsų gaunama informacija gali būti, pavyzdžiui, jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, santykiai su įvairiais prekių ir paslaugų teikėjais bei informacija apie naudojimąsi tam tikromis programomis. Pavyzdžiui, jei prie EUROFOOTBALL.LT.lt internetu teikiamų paslaugų jungiatės per socialinės žiniasklaidos priemonę, mūsų renkamą informaciją gali papildyti ir Jūsų vartotojo identifikacijos numeris ir (arba) vartotojo vardas, susietas su ta socialinės žiniasklaidos priemone, taip pat bet kokia informacija ar turinys, kuriais socialinės žiniasklaidos priemonė turi teisę su mumis dalytis, t. y. Jūsų profilio nuotrauka, elektroninio pašto adresas arba draugų sąrašas ir visa kita informacija, kurią toje socialinės žiniasklaidos priemonėje esate viešai paskelbęs. Jungdamiesi prie EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų per socialinės žiniasklaidos priemones, Jūs leidžiate EUROFOOTBALL.LT rinkti, saugoti ir naudoti tokią informaciją bei turinį vadovaujantis šia privatumo politika.
Kitą informaciją, t. y. bet kokią informaciją, kuri tiesiogiai neatskleidžia Jūsų konkrečios tapatybės, pavyzdžiui, duomenys apie naršyklę, taikomųjų programų naudojimo duomenys, informacija, surinkta naudojant slapukus arba kitas technologijas, demografinė informacija bei apibendrinta informacija. Mes gauname kitą informaciją, kai ją mums pateikiate ir sutinkate, kad ją tvarkytume. 
Kita informacija taip pat gali būti: Jūsų lytis, gimimo data, išsilavinimas, profesija ir interesai. Kita informacija, kurią apie Jus gauname iš trečiųjų šalių yra, pavyzdžiui, demografiniai duomenys, informacija apie jūsų interesus bei informacija apie Jūsų veiklą kitose svetainėse.
Jums prisijungus ir naudojantis EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamomis paslaugomis Jūs sutinkate, kad mes ir mūsų paslaugų teikėjai galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją apie šiuos apsilankymus. Pavyzdžiui, tam kad Jums būtų suteikta prieiga prie EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų, mūsų serveriai gauna ir įrašo duomenis apie jūsų kompiuterį, įrenginį ir naršyklę, tarp jų, galimai, ir Jūsų interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą bei kitą informaciją apie programinę ir kompiuterinę įrangą. Jei prie EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų jungiatės iš mobiliojo ar kitokio įrenginio, mes galime rinkti šiam įrenginiui priskirtą unikalųjį įrenginių identifikatorių („UDID“), geografinės buvimo vietos duomenis ar kitą operacinę šio įrenginio informaciją.
Jums lankantis ir naudojantis EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamomis paslaugomis, EUROFOOTBALL.LT ir mūsų paslaugų teikėjai taip pat gali naudoti slapukus bei kitas vietos nustatymo technologijas (pvz., naršyklės slapukus, taškų žymas ir „Adobe Flash“ technologiją su slapukais). Naudoti šias technologijas kitai informacijai rinkti gali ir trečiosios šalys, kurios palaiko EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamas paslaugas teikdamos reklamą arba paslaugas, pvz., suteikdamos vartotojams galimybę reikšti pastabas dėl turinio, juo dalytis, pritaikydamos turinį individualiam vartotojui arba sekdamos bendrą svetainės naudojimo statistiką. Norėdami sužinoti daugiau apie šių technologijų naudojimą, skaitykite EUROFOOTBALL.LT slapukų naudojimo politiką.
Dauguma naršyklių pagal pirminius nustatymus priima slapukus, tačiau galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų, kada slapukas įjungiamas ar atnaujinamas, arba kad visi slapukai būtų blokuojami. Daugiau informacijos apie tai rasite savo naršyklės skyrelyje „Pagalba“ (t. y., http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies).
„Flash“ technologijų naudojimą vartotojai gali valdyti pasitelkę „Adobe“ svetainėje esančius „Flash“ valdymo įrankius, žr. http://www.adobe.com/devnet/security.edu.html. 
Atkreipkite dėmesį, kad blokuodami kai kuriuos arba visus slapukus, galite netekti prieigos prie tam tikrų funkcijų arba personalizuotų (asmeniniams poreikiams pritaikytų) nustatymų, pateikiamų EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainėje.
3. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
Asmeninę informaciją, kurią renkame iš Jūsų ir apie Jus, naudojame šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Atkreipkite dėmesį, kad kitą informaciją galime naudoti ir atskleisti bet kokiam tikslui, jei galiojantys teisės aktai nenurodo kitaip. Jei pagal galiojančius teisės aktus kitą informaciją reikalaujama traktuoti kaip asmeninę, tai ją galime naudoti ir atskleisti visiems tiems tikslams, kuriems naudojame ir atskleidžiame asmeninę informaciją. Galime derinti kitą informaciją su Jūsų asmenine informacija; tai darydami, kombinuotą informaciją laikysime asmenine informacija.
Siekdami pagerinti savo produktų ir paslaugų kokybę bei asmeninę vartotojų patirtį, kai teikiamas asmeniškai Jums pritaikyti turinys, produktai ir pasiūlymai, galime derinti mūsų renkamą asmeninę ir kitą informaciją su informacija apie tai, kaip naudojatės kitais EUROFOOTBALL.LT produktais, paslaugomis. Be to, savo renkamą asmeninę bei kitą informaciją galime papildyti informacija, gauta iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinama informacija iš socialinių žiniasklaidos priemonių, turimų komercinių šaltinių bei informacija, gauta iš verslo partnerių.
Iš Jūsų ir apie Jus renkamą informaciją naudojame tam, kad galėtume teikti Jums savo produktus ir paslaugas, būtent: tvarkyti ir vykdyti Jūsų prenumeratą, informuoti apie Jūsų santykius ir sandorius su mumis, vertinti ir gerinti šių paslaugų bei produktų kokybę, sudaryti Jums sąlygas pateikti pastabas dėl turinio ir dalyvauti internetu rengiamuose žaidimuose, konkursuose, teikti klientų aptarnavimo paslaugas, įskaitant internetinius pokalbius, bei atsakyti į užklausas. Kai kurios internetinės paslaugos mūsų renkamą informaciją naudoja tik joms būdingu būdu. Kai kuriose mūsų internetu teikiamose paslaugose pateikiamos „bendradarbiavimo priemonės“, leidžiančios Jums dalytis turiniu ir bendrauti su kitais vartotojais. Jei nuspręsite naudotis šiomis bendradarbiavimo priemonėmis, dalis Jūsų asmeninės informacijos gali būti įtraukta į katalogą, kurį peržiūrėti ir juo naudotis galės ir kiti šių bendradarbiavimo priemonių naudotojai. 
Siekdami, kad Jūsų (naudotojo) patirtis būtų kuo įdomesnė ir asmeniškesnė, galime naudotis bet kokia mūsų renkama asmenine ir kita informacija, kuri padėtų mums teikti atitinkamą turinį EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainėje. Pavyzdžiui, jei naudojatės EUROFOOTBALL.LT svetaine, galime pasinaudoti Jūsų skaitymo istorija, kad svetainėje galėtume teikti Jūsų poreikiams pritaikytą turinį.
EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamos paslaugos ir mūsų paslaugų teikėjai gali naudotis visa mūsų renkama informacija, gauta iš Jūsų ir apie Jus (kai kuriais atvejais, pvz., kalbant apie finansinę informaciją, kitus ypatingus asmens duomenis tik gavus aiškų Jūsų sutikimą), kad galėtų teikti būtent Jums skirtus reklaminius skelbimus, kai naudojatės EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamomis paslaugomis arba kita paslauga, teikiama EUROFOOTBALL.LT arba nesusijusių trečiųjų šalių. (Žr. skyrelį „Renkama informacija“, kuriame nurodyta, kokią informaciją renkame). Kaip minėta anksčiau, galime bendradarbiauti su trečiųjų šalių interneto reklamos kompanijomis ir reklamos rengėjais, kurie mums padeda teikti Jums šiuos skelbimus. Informacija apie Jūsų veiklą EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainėje ir kita asmens neidentifikuojanti informacija apie Jus gali būti naudojama, siekiant riboti internetinius skelbimus, kad Jus pasiektų tik tie skelbimai, kurie, mūsų manymu, atitinka Jūsų interesus.
Jei prie socialinės žiniasklaidos priemonės paskyros jungsitės per EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainę, asmeninę ir kitą informaciją galime naudoti, siekdami padėti Jums keistis informacija tarp EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų ir Jūsų socialinės žiniasklaidos priemonės.
EUROFOOTBALL.LT gali periodiškai siųsti reklaminę medžiagą arba pranešimus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis. Kad ši reklaminė medžiaga Jums būtų aktualesnė, galime naudoti ir derinti visą mūsų renkamą asmeninę ir kitą informaciją, kuri padėtų mums rengiant ir siunčiant Jums reklaminę medžiagą. Jei nebenorite gauti mūsų reklaminių pranešimų, galite pakeisti savo paskyros nustatymus, paspaudę atitinkamą nuorodą svetainės paskyrų aptarnavimo puslapyje, arba laikytis kiekvieno elektroninio laiško apačioje nurodytos atsisakymo tvarkos. Esama tam tikrų svarbių pranešimų, kurių negalite atsisakyti, pvz., pranešimai apie svetainės atnaujinimą ir apie EUROFOOTBALL.LT produktų, paslaugų arba politikos pasikeitimus. Jeigu įdiegėte mobiliąją programą ir nebenorite gauti pranešimų, galite pakeisti savo mobiliojo įrenginio arba programos nustatymus. Jūsų informaciją taip pat galime naudoti norėdami atsakyti į Jūsų pateiktus užklausimus arba prašymus.
EUROFOOTBALL.LT gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją taip, kaip, mūsų manymu, yra reikalinga arba tikslinga, siekiant: saugoti, užtikrinti arba ginti EUROFOOTBALL.LT ir / arba jo darbuotojų, tiekėjų teises, privatumą, saugumą arba turtą (įskaitant mūsų sutarčių ir mūsų naudojimo sąlygų vykdymo užtikrinimą); užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų vartotojų bei visuomenės narių saugumą, privatumą ir apsaugą; apsaugoti nuo sukčiavimo arba rizikos valdymo tikslais; laikytis teisės aktų; atsakyti į prašymus, gautus iš valstybės ir valdžios institucijų, taip pat ir ne Lietuvos Respublikos valstybės ir valdžios institucijų. 
4. INFORMACIJOS TEIKIMAS
Atsižvelgiant į tai, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją EUROFOOTBALL.LT interneto tinklapyje yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija, esant įtarimams apie tokios informacijos tinklapyje pateikimą, teisėsaugos institucijų prašymu, EUROFOOTBALL.LT pateiks visą turimą informaciją apie Jus.
Atsižvelgiant į tai, kad EUROFOOTBALL.LT tinklalapio vartotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, dalykinę reputaciją, teisę į privatų gyvenimą, teisę į atvaizdą, kitas įstatymų saugomas asmenines neturtines teises, esant suinteresuotų asmenų prašymui ir pateikus duomenų, kad Jūsų pateikta informacija galimai pažeidžia pareiškėjų asmenines neturtines teises, EUROFOOTBALL.LT pateiks suinteresuotiems asmenims visą turimą informaciją apie Jus. Atkreipiame dėmesį, kad EUROFOOTBALL.LT tinklapyje publikuoti straipsniai yra saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus, net ir tuo atveju, jei straipsnių paslaugų vartotojai nemato (pvz., yra pašalinta vieša prieiga prie straipsnio). Straipsnio komentarai yra publikuojami 14 dienų, vėliau visi straipsnio komentarai yra automatiškai pašalinami ir informacija apie komentaro turinį, komentatoriaus vardą, komentaro publikavimo datą, laiką ir IP adresą nesaugoma. Asmenys, manantys, kad straipsnio komentarais pažeidžiamas jų orumas, garbė, dalykinė reputacija, teisė į privatų gyvenimą, teisė į atvaizdą, kitos įstatymų saugomos asmeninės neturtinės teisės, siekdami ginti savo pažeistas teises, turi pasirūpinti straipsnio komentarų ir kartu skelbiamos informacijos (komentatoriaus vardas, komentaro publikavimo data, laikas ir IP adresas) fiksavimu.
Jūsų pateikta informacija elektoriniu paštu [email protected] gali būti paskelbta EUROFOOTBALL.LT interneto tinklapyje, todėl šiai informacijai taip pat taikomi apribojimai dėl aukščiau išdėstytos draudžiamos informacijos pateikimo, už kurią Jūs esate atsakingi. EUROFOOTBALL.LT turi teisę neperžiūrėti ir netikrinti Jūsų pateiktos informacijos, todėl už teisines pasekmes, kilsiančias dėl tokios informacijos paskleidimo, esate atsakingi tik Jūs. Privalote žinoti, kad EUROFOOTBALL.LT Jūsų pateiktą informaciją (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą ir kitus duomenis) gali pateikti teisėsaugos institucijoms ir suinteresuotiems asmenims, besikreipiantiems dėl jų pažeistų teisių gynimo.
Jūsų asmenine informacija galime dalytis su nesusijusiomis trečiosiomis šalimis, kai manome, kad tokiam dalijimuisi pritariate Jūs arba jį numato ši privatumo politika.
Jūsų asmenine informacija dalijamės žemiau išvardytais tikslais.
Jūsų asmenine informacija galime leisti naudotis tam tikriems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, pvz., tiekėjams arba rėmėjams, kurie padeda mums valdyti arba tiekti produktus ir paslaugas, pavyzdžiui, kuria ir palaiko produktus ir paslaugas, mūsų vardu siunčia elektroninio pašto pranešimus, tvarko mokėjimus, vykdo užsakymus, atlieka auditą, apdoroja duomenis ir statistiką bei teikia, pritaiko individualiems poreikiams arba pristato rinkodaros paslaugas, produktus arba skelbimus. Iš šių išorės paslaugų teikėjų reikalaujame saugoti jiems patikėtą asmeninę informaciją ir nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus konkrečios paslaugos mums teikimą.
Kartu su trečiąja šalimi galime siūlyti bendro prekės ženklo paslaugas arba funkcijas („Bendro prekės ženklo paslaugos“), pvz., konferencijas, konkursus ar kitokias pardavimo skatinimo priemones. Tokios Bendro prekės ženklo paslaugos gali būti teikiamos EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainėje arba trečiosios šalies paslaugų svetainėje. Dėl šio santykio galime su trečiąja šalimi dalytis informacija, kurią mums pateikiate naudodamiesi Bendro prekės ženklo paslauga. Trečiosios šalies naudojimąsi Jūsų informacija reglamentuos tos trečiosios šalies privatumo politika.
Jei užsisakėte tik kurią nors iš EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų, su nesančiomis trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais Jūsų asmenine informacija galime dalintis tik jei Jūs esate mums davę leidimą tai daryti.
Jei prie socialinės žiniasklaidos priemonės paskyros jungiatės per EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainę, galime Jūsų informacija (vartotojo vardu, nuotrauka, tuo, kas Jums patinka, taip pat Jūsų veikla ir pastabomis) pasidalyti su kitais EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų vartotojais bei su Jūsų draugais, susijusiais su jūsų naudojama socialinės žiniasklaidos priemone. Ta pačia informacija galime pasidalyti ir su socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėju. Jungdamiesi prie socialinės žiniasklaidos priemonės paskyros per EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainę, Jūs leidžiate mums dalytis iš Jūsų ir apie Jus renkama informacija su socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėju, kitais vartotojais ir Jūsų draugais, ir suprantate bei sutinkate su tuo, kad socialinės žiniasklaidos priemonės naudojimąsi pasidalinta informacija reglamentuos tos socialinės žiniasklaidos priemonės privatumo politika. Jei nenorite, kad tokiu būdu būtų dalijamasi Jūsų asmenine informacija, nesujunkite savo paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėje su EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetaine.
Gali pasitaikyti atvejų, kai EUROFOOTBALL.LT gali atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, pavyzdžiui, tokiose situacijose, kai sąžiningai ir tvirtai tikime, jog toks atskleidimas būtinas, siekiant: apsaugoti, užtikrinti arba apginti EUROFOOTBALL.LT, jų darbuotojų, tiekėjų teises, privatumą, saugumą arba turtą (įskaitant mūsų sutarčių ir mūsų naudojimo sąlygų vykdymo užtikrinimą); užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų vartotojų bei visuomenės narių saugumą, privatumą ir apsaugą; apsaugoti nuo sukčiavimo arba rizikos valdymo tikslais; laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, įskaitant kitų šalių (ne Lietuvos Respublikos) teisės aktus; atsakyti į prašymus, gautus iš valstybės ir valdžios institucijų, taip pat ir ne Lietuvos Respublikos valstybės ir valdžios institucijų.
Jei EUROFOOTBALL.LT parduotų visą savo verslą arba jo dalį, taip pat jei parduotų arba perduotų savo turtą arba kitaip dalyvautų susijungime arba viso jo verslo ar esminės jo dalies perdavime, EUROFOOTBALL.LT gali perduoti Jūsų informaciją, kaip to sandorio dalį, sandoryje dalyvaujančiai šaliai ar šalims.
5. SAUGUMO PRIEMONĖS
EUROFOOTBALL.LT naudoja komerciškai pagrįstas administracines, technines, personalo ir fizines priemones, siekdama apsaugoti turimą asmeninę informaciją nuo praradimo, vagystės ir neleistino naudojimo, atskleidimo arba pakeitimo, tačiau niekas negali garantuoti visiško Jūsų informacijos saugumo.
Jei turite pagrindo manyti, kad Jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus (pavyzdžiui, jei manote, kad kurios nors Jūsų turimos paskyros mūsų svetainėje saugumui kilo pavojus), prašome nedelsiant apie šią problemą informuoti mus, remiantis toliau pateiktais nurodymais.
6. INFORMACIJOS PASIEKIAMUMAS, TAISYMAS IR ATNAUJINIMAS
Dauguma prenumeratorių ir registruotų vartotojų gali patys atnaujinti savo asmeninę informaciją internetu: tam reikia prisijungti prie savo paskyrų ir užsukti į atitinkamus mūsų svetainės paskyrų tvarkymo puslapius.
Atminkite, kad jei esate užsiprenumeravę arba registravęsi gauti mūsų internetu leidžiamus leidinius, arba jei esate užsisakę keletą mūsų leidinių arba paslaugų, gali tekti atnaujinti savo informaciją kiekvienam iš jų atskirai.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
EUROFOOTBALL.LT gali keisti šią privatumo politiką. Visi privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai atnaujintą privatumo politiką paskelbiame EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainėje www.EUROFOOTBALL.LT. Jūsų naudojimasis EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamomis paslaugomis arba Jūsų teikiama informacija, įvykus tiems pokyčiams, reiškia, kad pritariate atnaujintai privatumo politikai.
Jūsų asmeninė informacija gali būti saugoma ir apdorojama bet kurioje šalyje, kurioje turime patalpas ir įrangą, arba kurioje samdome paslaugų teikėjus. Naudodami mūsų produktus ir paslaugas, Jūs sutinkate, kad informacija gali būti perkeliama į kitas šalis, esančias už Lietuvos Respublikos ribų, ir kad tų šalių duomenų apsaugos taisyklės gali skirtis.
Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, tačiau ne ilgiau nei 2 metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.
Kai kuriais atvejais galime naudotis EUROFOOTBALL.LT nepriklausančiu mokėjimo paslaugų teikėju, per kurį galėtumėte įsigyti produktą arba atlikti mokėjimą („Mokėjimo paslaugos“). Jei tokiu būdu norėtumėte įsigyti produktą arba atlikti mokėjimą, būtumėte nukreipti į „Mokėjimo paslaugų“ tinklalapį. Visai informacijai, kurią teiksite naudodamiesi mokėjimo paslaugomis, bus taikoma ne ši privatumo politika, o atitinkamo “Mokėjimo paslaugų” teikėjo privatumo politika. Mes nekontroliuojame ir neatsakome už tai, kaip “Mokėjimo paslaugų” teikėjas naudoja informaciją, surinktą vykdant mokėjimo paslaugas.
EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamos paslaugos taip pat gali būti susietos su trečiųjų šalių valdomomis svetainėmis, gali būti talpinama reklama arba siūlomas turinys, žaidimai ar taikomosios programos, sukurtos ir palaikomos trečiųjų šalių. Kai kurios tokios trečiųjų šalių svetainės gali naudoti ir EUROFOOTBALL.LT logotipą, nors jos nėra mūsų valdomos ar palaikomos. EUROFOOTBALL.LT neatsako už jokių trečiųjų šalių privatumo apsaugos praktiką, todėl išėję iš EUROFOOTBALL.LT internetu teikiamų paslaugų svetainės ar atsidarę reklaminį skelbimą, turėtumėte pasidomėti kito paslaugų teikėjo taikoma privatumo politika.

 

Straipsnio įvertinimas: 1 3
Vienintelė knyga apie futbolą ir nesąžiningas rungtynes