• tikiuosi

    parodys Neymaras klasę 14-ameciams heiteriams ir new-fagams, kurie jį yra matę tik nuo 2018 pasaulio čempo...

    • 3